Osvedčené techniky cold callingu

Cold calling je jednou z najnáročnejších a zároveň najefektívnejších metód priameho predaja či udržiavania kontaktu s potenciálnymi zákazníkmi. Ako tím, ktorý denne využíva túto techniku, sme sa naučili, že úspech v cold callingu nie je len o tom, koľkokrát sme schopní zdvihnúť telefón a osloviť ľudí. Skutočný úspech sa skrýva v príprave pred hovorom, vo výbere správnej osoby, ktorá rozhoduje, vo zvolení správneho tónu hlasu a oslovenia. Dokonca vnímame, že aj pozdrav veľmi zaváži pri ďalšej komunikácií.


pexels-photo-3184422jpeg
Príprava pred hovorom

Predtým ako začneme s cold callingom, dôkladne sa pripravujeme na každý hovor. Dôležité je vedieť čo najviac informácií o spoločnosti a osobe, s ktorou budeme komunikovať. To nám pomáha lepšie pochopiť ich potreby a záujmy a prispôsobiť našu ponuku tak, aby bola pre nich čo najatraktívnejšia. Venujeme čas štúdiu ich webovej stránky, sociálnych médií, aby sme získali čo najviac informácií.

Výber správnej osoby, ktorá rozhoduje

Jednou z najdôležitejších vecí pri cold callingu je osloviť tú správnu osobu. Nie je nič horšie ako stráviť hodiny telefonovaním len preto, aby sme zistili, že sme hovorili s niekým, kto nemá žiadne rozhodovacie právomoci. Preto sa snažíme identifikovať kľúčové osoby v spoločnosti, ktoré majú skutočný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa našej ponuky. Môže to byť generálny riaditeľ, obchodný riaditeľ alebo manažér oddelenia.

Zvoliť správny tón hlasu a oslovenie

Tón hlasu a spôsob oslovenia sú dôležité aspekty cold callingu. Väčšina ľudí dokáže veľmi rýchlo rozpoznať, či ide o predajný hovor alebo nie. Preto je dôležité zvoliť priateľský a profesionálny tón hlasu, ktorý nevyvoláva dojem agresívneho predaja. Snažíme sa osloviť ľudí ich menom a titulom, čo im dodáva pocit dôležitosti a rešpektu.

Pozdrav, ktorý zaváži

Prvých pár sekúnd hovoru je kľúčových pre to, ako bude celý rozhovor prebiehať. Pozdrav by mal byť priateľský a zároveň profesionálny. Snažíme sa začať hovor s pozitívnym tónom. "Pekne Vás pozdravujem p." Telefonovanie nás má baviť.


Nakoniec techniky cold callingu


 ktoré denne využívame, sú založené na dôkladnej príprave pred hovorom, identifikácii správnej osoby, ktorá rozhoduje, voľbe správneho tónu hlasu, oslovenia a priateľskom pozdrave a mnoho iného.Pretože cold calling nás baví

pexels-photo-57690jpeg